Znaleziono 8 artykułów

Tomasz Kondraszuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea i konstrukcja wskaźników rolno-środowiskowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju w rolnictwie Tomasz Kondraszuk Robert Pacuszka s. 113-120
Wybrane problemy definiowania i funkcjonowania gospodarstw wiejskich jako mikroprzedsiębiorstw w Unii Europejskiej Tomasz Kondraszuk s. 197-205
Metodyka rachunku kosztów w gospodarstwie wiejskim według KTBL Tomasz Kondraszuk s. 323-332
Rachunkowość środowiskowa a system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolniczych (FADN) Tomasz Kondraszuk Mirosław Machnacki s. 333-341
Wzrost wartości firmy rodzinnej na przykładzie gospodarstwa wiejskiego Tomasz Kondraszuk s. 355-363
Normy i normatywy jako podstawa rachunku kosztów w rolnictwie Tomasz Kondraszuk Józef Żuk s. 357-364
Dochód całościowy jako kategoria oceny dokonań gospodarstwa wiejskiego Tomasz Kondraszuk s. 407-416
Ewidencja na potrzeby podatku dochodowego w sektorze MŚP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw wiejskich Tomasz Kondraszuk s. 603-612