Znaleziono 2 artykuły

Anna Konieczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczno-ekonomiczne korzyści dla użytkowników bibliotek wynikające z korzystania z usług informacyjno-bibliotecznych – zarys teoretyczny Anna Konieczko s. 26-33
Sprawozdanie z otwarcia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, (Katowice, 12 października 2012 roku) Radosław Jeż Anna Konieczko s. 111-115