Znaleziono 51 artykułów

Marek Konopka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Marek Konopka
Od Redakcji Marek Konopka
Od redakcji Marek Konopka
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kalinowski (23.02.1919-18.04.1992) Marek Konopka s. 3-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Halina Mackiewicz Dorota Szlifirska s. 3
Od redakcji Franciszek Cemka Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska s. 3-4
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 4
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 4
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 4
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 4
Od redakcji Lidia Eberla Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
Od Redakcji Lidia Eberle Jolanta Janiec Marek Konopka Dorota Szlifirska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Halina Mackiewicz Dorota Szlifirska s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
Wstęp Marek Konopka s. 5-6
Od redakcji Franciszek Cemka Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska s. 5-6
Wstęp Marek Konopka s. 5-6
Od redakcji Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska s. 5-6
Od redakcji Franciszek Cemka Lidia Eberle Marek Konopka Zofia Sulgostowska Dorota Szlifirska-Woyda s. 9-12
Ostrów Lednicki - pilne zadanie konserwatorskie Marek Konopka s. 17-19
Inny punkt widzenia Marek Konopka s. 21-27
Biuro czy pracownia badawcza? Marek Konopka s. 49-54
Wydawnictwa - muzeów portret własny Marek Konopka s. 77-92
Na marginesie muzealnej statystyki Marek Konopka s. 97-102
"Traum und Wirklichkeit" w Wiedniu Marek Konopka s. 106-110
Krzysztof Dąbrowski 1931-1979 Marek Konopka s. 117-118
Jerzy Świecimski, "Wystawy muzealne. T. 1, Studium z estetyki wystaw", Kraków 1992 : [recenzja] Marek Konopka Jerzy Świecimski (aut. dzieła rec.) s. 124-125
O działaniach archeologicznej służby konserwatorskiej w Polsce Marek Konopka s. 130-133
Ogólnopolska Konferencja Archeologiczno-Konserwatorska we Wrocławiu Marek Konopka s. 144-145
"Myter" w Sztokholmie Marek Konopka s. 158-161
Muzea skansenowskie i ich wydawnictwa Marek Konopka s. 167-172
Doc. dr Krzysztof Dąbrowski (1931—1979) Marek Konopka s. 174
O pomnikach historii dyskusji ciąg dalszy : w obronie "zabytku prawa" Marek Konopka s. 191-193
Ewidencja zabytków - metody i zakres prac Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie Marek Konopka s. 216-224
I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Zaborowie Marek Konopka s. 223
Srebrny Jubileusz Marek Konopka s. 239-242
Stanowisko archeologiczne - obiekt użyteczności publicznej Marek Konopka s. 249-255
Archeologia w badaniach miejskich zespołów zabytkowych na ziemiach polskich - sympozjum w Krakowie Marek Konopka s. 256
Zmiany w ustawie - potrzeby i możliwości Marek Konopka s. 266-271
Realizacja programu Trakt Królewski na Zmaku Królewskim w latach 2003-2007 Marek Konopka s. 271-283
Konferencja konserwatorów zabytków archeologicznych w Opolu Marek Konopka s. 273
Rezerwaty archeologiczne w Polsce - problem definicji i liczby Marek Konopka s. 292-298
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomniki historii - nie wykorzystana szansa Marek Konopka s. 414-417
Kamera nad wykopem archeologicznym Marek Konopka s. 425-436
Profesor Alicja Karłowska-Kamzowa (1935-1999) : spolegliwy opiekun zabytków Marek Konopka s. 441-442