Znaleziono 3 artykuły

Adam Kopiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie metody Hellwiga do konstrukcji modelu ekonometrycznego dla stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych Adam Kopiński Dariusz Porębski s. 147-156
Wzorcowe układy nierówności w ocenie kondycji finansowej banku Adam Kopiński s. 221-230
    Zacytuj
  • Udostępnij
Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w okresie 2009-2012 : miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod Adam Kopiński s. 313-326