Znaleziono 3 artykuły

Danuta Kopycińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce : studium przypadku Danuta Kopycińska Radosław Wiśniewski s. 167-189
Popegeerowskie powiaty - prekariat w województwie zachodniopomorskim Danuta Kopycińska s. 185-196
Konkurencyjność kapitału ludzkiego kobiet i mężczyzn w Polsce Danuta Kopycińska s. 357-369