Znaleziono 2 artykuły

Michał Korbelak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autorytet nauczyciela w percepcji uczniów i ich rodziców Justyna Burkot Michał Korbelak s. 7-16
Edukacja dzieci z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej w masowych szkołach Michał Korbelak Monika Lizak s. 77-91