Znaleziono 1 artykuł

W. D. Koroliuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wosstanije 1863 g. i russko-polskije rewolucjonnyje swiazi 60-ch godow : sbornik statiej i materiałow", pod red. W. D. Koroliuka i I. S. Millera, Moskwa 1960 : [recenzja] Krzysztof Groniowski W. D. Koroliuk (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 766-773