Znaleziono 1 artykuł

łukasz Jan Korpowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzymskie inspiracje kanonu 39 ("Saepe coningit") IV Soboru Laterańskiego (1215) łukasz Jan Korpowicz s. 91-102