Znaleziono 6 artykułów

Karol Kosek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Felietony Dela-Łozińskiego w "Czasie" (8 VIII 1870-2 III 1873) Karol Kosek s. 5-34
Wpływ prasy galicyjskiej (publicystyki i beletrystyki) na życie, poglądy i twórczość Apolla i Konrada Korzeniowskich Karol Kosek s. 55-78
"Felietony Dela-Łozińskiego w >>Czasie<< (8 VIII 1870-2 III 1873)", Karol Kosek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" z.1 (1976) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 142
"Poglądy teoretyczne Władysława Łozińskiego na powieść współczesną i historyczną", Karol Kosek, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 156
"Gawędy Wojtka ze Smolnicy w słuzbie haseł pracy organicznej", Karol Kosek, Przemyśl 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 231
"Henryk Sienkiewicz i Władysław Łoziński- współpraca, polemika, wpływy i wzajemne zależności", Karol Kosek, "Prace Historycznoliterackie UŚl." nr 18, Katowice 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Karol Kosek (aut. dzieła rec.) s. 309