Znaleziono 6 artykułów

Małgorzata Kosicka-Gębska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów Jerzy Gębski Małgorzata Kosicka-Gębska Katarzyna Kwiecińska s. 49-59
Znaczenie sieci dyskontowych w decyzjach zakupowych polskich konsumentów Jerzy Gębski Małgorzata Kosicka-Gębska Katarzyna Kwiecińska s. 106-118
Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy Małgorzata Kosicka-Gębska Janusz Kosicki s. 135-149
Zachowania młodych konsumentów na rynku czekolady i batonów – wybrane aspekty Maria Jeznach Marzena Jeżewska-Zychowicz Małgorzata Kosicka-Gębska s. 247-258
Oczekiwania turystów wobec oferty żywieniowej Małgorzata Kosicka-Gębska s. 421-428
Możliwości wykorzystania rozwiązań informatycznych w organizacji usług gastronomicznych Jerzy Gębski Małgorzata Kosicka-Gębska s. 425-434