Znaleziono 2 artykuły

Anna Kosidłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Anna Kosidłowska s. 157-165
Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Anna Kosidłowska s. 327-335