Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Kosowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie wolności wewnętrznej w kanonistyce okresu posoborowego Stanisław Kosowicz s. 119-126
Ewolucja pojęcia celu małżeństwa Stanisław Kosowicz s. 131-140
Ewolucja pojęcia zdolności do zawarcia małżeństwa w świetle wyroków rotalnych bieżącego stulecia Stanisław Kosowicz s. 139-146
Zaburzenia psychiczne ograniczające wykonanie zobowiązań powziętych w akcie zgody małżeńskiej Stanisław Kosowicz s. 217-226