Znaleziono 3 artykuły

Zenon Kot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomika zawodowej hodowli trzody : na przykładzie dwóch chlewni zawodowych Zenon Kot s. 53-62
Próba wskaźnikowej oceny produkcji mięsnej krów w makro- i mikroskali Zenon Kot Kazimierz Majewski s. 159-181
Wielkość stad, obsady bydła i krów oraz skupu mleka w zależności od powierzchni gospodarstwa indywidualnego Zenon Kot Krystyna Oleszek s. 185-196