Znaleziono 2 artykuły

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza semantyczna liryki modlitewnej Anny Kamieńskiej Jolanta Kowalewska-Dąbrowska s. 39-54
Językowy obraz księdza w poezji Jana Twardowskiego Jolanta Kowalewska-Dąbrowska s. 197-215