Znaleziono 7 artykułów

Monika Kowalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sposoby motywowania pracowników na przykładzie subregionu płockiego – badanie wtórne Andrzej Jagodziński Monika Kowalska s. 35-39
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej jako przykład realizacji wybranych założeń strategii rozwoju kraju Monika Kowalska s. 65-74
Z zagadnień sejmowej kontroli działalności Rady Ministrów : rozważania de lege lata Monika Kowalska s. 87-102
Polityczny wymiar odpowiedzialności konstytucyjnej człownków Rady Ministrów Monika Kowalska s. 93-107
Diagnoza sprawności komunikacyjnej dorosłej osoby z niepełnosprawnością sprzężoną : Studium przypadku Monika Kowalska s. 189-201
"Status prawny partii politycznych w Polsce", Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, Toruń 1995 : [recenzja] Monika Kowalska Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Marek Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 198-200
Turystyka jeździecka jako forma turystyki kwalifikowanej Agata Balińska Monika Kowalska s. 421-430