Znaleziono 8 artykułów

Andrzej J. Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka - kultura - region : w 20-lecie województwa ostrołęckiego i 10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika : kilka refleksji Andrzej J. Kozłowski s. 5-13
Kreowanie elit kierowniczych u schyłku Polski Ludowej : (wybrane aspekty z analiz badań ostrołęckich) Andrzej J. Kozłowski s. 15-26
Zarządzanie samorządami terytorialnymi Andrzej J. Kozłowski s. 111-128
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe w ruchu naukowym i kulturalnym Kurpiowszczyzny Andrzej J. Kozłowski s. 121-125
Elity lokalne a samorządy terytorialne : próba analizy problemu Andrzej J. Kozłowski s. 186-195
Financial Management in Municipality Local Governments Based on the Example of Income from the Real Property Tax and Investment Outlays Andrzej J. Kozłowski s. 231-240
Zarządzanie finansami lokalnymi - elity lokalne a pieniądz publiczny Andrzej J. Kozłowski s. 236-259
Zarządzanie finansami lokalnymi Iwona Zofia Czaplicka M. Ciborowska-Kubiak (aut. dzieła rec.) Andrzej J. Kozłowski (aut. dzieła rec.) I. Nawrolska (aut. dzieła rec.) s. 278-281