Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Kozakiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Budować na prawdzie... Stanisław Kozakiewicz s. 137-147
Konferencje i sympozja zorganizowane przez Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie Stanisław Kozakiewicz s. 345-347
"Stanisława Hozjusza nauka o zbawieniu w Kościele katolickim. Rozwój wybranych aspektów eklezjologicznych i soteriologicznych myśli Hozjusza w relacji do osiągnięć teologii współczesnej", Stanisław Kozakiewicz, Olsztyn 2013 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Stanisław Kozakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 367-371