Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Kozieł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Redaktorzy naczelni prasy PZPR w latach 1949-1957 : (portret zbiorowy) Andrzej Kozieł s. 43-49
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1944-1948. Cz. 1, Lata 1944-1946 Andrzej Kozieł s. 85-102
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1944-1948 : (cz. 2 : 1947-1948) Andrzej Kozieł s. 87-106
"Materiały pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej" t. 9, pod red. A. Słomkowskiej, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej Kozieł Rafał Stobiecki (aut. dzieła rec.) s. 128-131
Sprawozdanie z dyskusji Andrzej Kozieł Andrzej Krawczyk Danuta Mikołajczyk-Grzelewska s. 133-140
"Polityka prasowa 1944-1948", Mieczysław Ciećwierz, Warszawa 1989 : [recenzja] Andrzej Kozieł Mieczysław Ciećwierz (aut. dzieła rec.) s. 143-146
"Jeremias Joseph Knechtel (1679-1750) - legnicki malarz doby baroku", ed. Andrzej Kozieł, Emilia Kłoda, Legnica 2012 : [recenzja] Rainer Sachs Andrzej Kozieł (aut. dzieła rec.) Emilia Kłoda (aut. dzieła rec.) s. 363-375
Sprawozdanie z prac nad projektem "Klasztor Cystersów w Lubiążu" : "katalog dzieł sztuki" w dniach 1 V–30 X 2014 r. Andrzej Kozieł s. 484-485
Zespół XIII : sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–31 V 2014 r. Andrzej Kozieł s. 491-492
Zespół XIII : sprawozdanie z prac w dniach 1 V–31 X 2013 r. Andrzej Kozieł s. 493-494
Wstępne sprawozdanie z prac nad projektem "Klasztor Cystersów w Lubiążu. Katalog dzieł sztuki" Andrzej Kozieł s. 527-528