Znaleziono 6 artykułów

Ireneusz Kraś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka kursu walutowego przed wstąpieniem do Unii Gospodarczej i Walutowej Ireneusz Kraś s. 139-150
Ewolucja polskiego systemu bankowego Ireneusz Kras s. 187-214
Powstanie i status Narodowego Banku Polskiego Ireneusz Kraś s. 213-226
Geneza międzynarodowej integracji polityczno-gospodarczej w Europie Ireneusz Kraś s. 255-272
Polskie rozwiązania w zakresie rezerw obowiązkowych banków Ireneusz Kraś s. 287-294
"Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w.", red. Ireneusz Kraś, Warszawa 2016 : [recenzja] Małgorzata Soja Ireneusz Kraś (aut. dzieła rec.) s. 454-457