Znaleziono 13 artykułów

Evelina Kristanova

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Evelina Kristanova s. 7-9
Dorobek prasoznawczy Profesor Hanny Tadeusiewicz Evelina Kristanova s. 27-34
Problematyka książki i bibliotek na łamach "Tęczy" (1927-1939) Evelina Kristanova s. 35-49
Promocja książki na łamach "Tęczy" (1927-1939) Evelina Kristanova s. 45-52
Reklama książki na łamach poznańskiej "Kultury" (1936-1939) Evelina Kristanova s. 107-118
Ilustrowany tygodnik społeczno-kulturalny i literacki "Tęcza" (1927-1931) : wprowadzenie do monografii Evelina Kristanova s. 115-126
Literatura dla dzieci i młodzieży a oferta współczesnych wydawnictw w Bułgarii Evelina Kristanova s. 239-260
„Tygodnik Warszawski” (1945 – 1948) na tle polskiej prasy katolickiej pierwszych lat po II wojnie światowej Evelina Kristanova s. 247-255
Małgorzaty Góralskiej "Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie" Evelina Kristanova Małgorzata Góralska (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871", Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Krasińska, Kielce 2008 : [recenzja] Evelina Kristanova Edyta Brylska-Szmidt (aut. dzieła rec.) Izabela Krasińska (aut. dzieła rec.) s. 347-349
Na marginesie wydawnictwa młodych bibliotekoznawców Evelina Kristanova Zbigniew Gruszka (aut. dzieła rec.) s. 351-355
Seminarium naukowe dedykowane Profesor Hannie Tadeusiewicz : sprawozdanie Evelina Kristanova s. 361-362
"Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953", Evelina Kristanova, Łódź 2012 : [recenzja] Evelina Kristanova Evelina Kristanova (aut. dzieła rec.) s. 513