Znaleziono 1 artykuł

Jerzy Kruk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach europejskich", Anna Rakowska, Toruń 2009 : [recenzja] Jerzy Kruk Anna Rakowska (aut. dzieła rec.) s. 104-105