Znaleziono 1 artykuł

Monika Krzempek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika nauczania języka polskiego w Czechach : typologia błędów językowych popełnianych przez studentów (poziom zaawansowany) Monika Krzempek s. 150-163