Znaleziono 6 artykułów

Danuta Krzywoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Danuta Krzywoń s. 7-9
Wprowadzenie Aleksandra Kamińska Danuta Krzywoń s. 7-10
Wykorzystanie relaksacji i ruchu w pracy z dziećmi Hewilia Hetmańczyk-Bajer Danuta Krzywoń s. 45-54
Typ lateralizacji : szansa czy bariera w rozwoju poziomu postawy twórczej człowieka? Danuta Krzywoń s. 87-108
Zasady postępowania z dziećmi leworęcznymi Danuta Krzywoń s. 104-108
Sprawozdanie z III Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu "Twórczość i wartości" na temat "Odpowiedzialność w twórczości" : Łódź 2002 roku Danuta Krzywoń s. 142-144