Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Kuć

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samobójstwo terrorystyczne Małgorzata Kuć s. 27-45
Zadania kryminologii w świetle współczesnych zagrożeń społecznych Małgorzata Kuć s. 29-50
Sous-culture deviante en tant que facteur criminogene Małgorzata Kuć s. 203-212