Znaleziono 4 artykuły

Sebastian Kubas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ukraińska tożsamość narodowa u progu XXI wieku Sebastian Kubas s. 5-25
Evolution of Preferences at Hungarian Electorate towards Bidimensional “Left – Right” Structure (1990 to 2013) Sebastian Kubas s. 53-76
Ewolucja postaw opozycyjnych wobec ustroju socjalistycznego na przykładzie wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej Sebastian Kubas s. 81-114
Similarities and differences of main left-wing parties in Poland and Hungary : the case of SLD and MSzP in comparative perspective (1989-2014) Sebastian Kubas s. 83-101