Znaleziono 11 artykułów

Anna Kubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola przemocy doświadczonej w dzieciństwie w podejmowaniu samouszkodzeń Anna Kubiak s. 32-55
Nastawienia prokuratorów wobec korupcji Anna Kubiak s. 37-46
Analiza pytań globalnych w wywiadzie kwestionariuszowym Anna Kubiak s. 79-94
Lobbing w polskim prawie i praktyce Anna Kubiak s. 131-144
O korupcji urzędniczo-komercyjnej w Polsce : wyniki badań empirycznych Anna Kubiak s. 287-300
"Ruchliwość międzypokoleniowa i jej korelaty : z badań nad ludnością miejską", Krystyna Janicka, Wrocław 1976 : [recenzja] Anna Kubiak Krystyna Janicka (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Socyołogiczeskoje issledowanije : mietodołogija, programma, mietody", Władimir A. Jadow, Moskwa 1972 : [recenzja] Anna Kubiak Władimir A. Jadow (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Spiecyfika i problemy intierwju kak tiechniki issledowanija", z. 5, I.W. Blauberg, N.F. Naumowa, Moskwa 1970 : [recenzja] Anna Kubiak I.W. Blauberg (aut. dzieła rec.) N.F. Naumowa (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Problemy riepriezientatiwnosti socyołogiczeskoj informacyi : słuczajnaja i niesłuczajnaja wyborki z socyołogii", Władimir E. Szlapientoch, Moskwa 1976 : [recenzja] Anna Kubiak Władimir E. Szlapientoch (aut. dzieła rec.) s. 414-415
"Niadożnost' informacyi w socyołogiczeskom issledowanii : problemy mietodołogii i mietodiki", Władimir I. Wołowicz, Kijew 1974 : [recenzja] Anna Kubiak Władimir I. Wołowicz (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"Mietody sbora informacyi w socyołogiczeskom issledowanii", Jurij P. Woronow, Moskwa 1974 : [recenzja] Anna Kubiak Jurij P. Woronow (aut. dzieła rec.) s. 417-418