Znaleziono 9 artykułów

Adam Kucharski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arianin na Colloquium Charitativum : toruńskie wrażenia Hieronima Gratusa Moskorzowskiego z oglądania miasta (1645 r.) Adam Kucharski s. 41-72
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela a la luz de los relatos polacos (hasta finales del siglo XIX) Adam Kucharski s. 103-120
Staropolska turystyka uzdrowiskowa w XVIII wieku Adam Kucharski s. 121-148
Pojęcie "nabycia drugiego domu" w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Adam Kucharski s. 145-163
"Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków. Wrażenia z podróży i pobytu od XVI do początków XIX w.", Adam Kucharski, Warszawa 2007 : [recenzja] Matylda Urjasz-Raczko Adam Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 315-319
Rangowanie za pomocą programowania wielokryteriowego jako sposób oceny konkurencyjności OFE Adam Kucharski s. 323-332
Prusy Królewskie w świetle wybranych relacji z podróży (1600-1772) : przyczynek do dziejów regionu Adam Kucharski s. 471-490
Dynamika efektywności polskich funduszy otwartych inwestujących w akcje Adam Kucharski s. 473-484
    Zacytuj
  • Udostępnij
Krótkookresowe prognozy notowań - implementacja średniej ruchomej ze zmiennym efektem wygładzania w algorytmie genetycznym Adam Kucharski s. 663-671