Znaleziono 1 artykuł

Anna M. Kucz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka antropomorfizmu pogańskiego w Adversus Nationes Arnobiusza Anna M. Kucz s. 65-71