Znaleziono 13 artykułów

Piotr Kulbacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Msza o Nawiedzeniu NMP w okresie Adwentu Piotr Kulbacki s. 47-60
Liturgia w mediach Piotr Kulbacki s. 59-72
Duszpasterstwo pariafialne wobec nadużywania alkoholu a działania profilaktyczne Piotr Kulbacki s. 81-92
Najświętsza Maryja Panna z Wieczernika : analiza liturgiczno-teologiczna formularza ze Zbioru Mszy o NMP Piotr Kulbacki s. 103-116
Komunia z Bogiem źródłem i owocen trzeźwości Piotr Kulbacki s. 105-116
Ewangelizacja i nauczanie społeczne Kościoła Piotr Kulbacki s. 105-110
"Święta Maryja, Boża Rodzicielka" : analiza tekstów formularza mszalnego Piotr Kulbacki s. 119-132
Liturgia Kościoła miejsce spotkania suwerennego Boga z wolnym człowiekiem : pośrednictwo zbawcze a proces zbawczy według ks. Franciszka Blachnickiego Piotr Kulbacki s. 147-156
Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości : Sprawozdanie z VII Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Piotr Kulbacki s. 273-274
Paradygmat znaku i symbolu w celebracji liturgicznej Piotr Kulbacki s. 291-304
Rola szkoły w wychowaniu do trzeźwości : sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Piotr Kulbacki s. 303-304
Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii Świętej : Sympozjum Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Piotr Kulbacki s. 485-488
Misja Kościoła w interpretacji ks. Franciszka Blachnickiego założyciela Ruchu Światło-Życie Piotr Kulbacki s. 519-538