Znaleziono 10 artykułów

Ewa Kulińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie komunikacji elektronicznej w parametryzacji kosztów ryzyka w procesach logistycznych Ewa Kulińska s. 33-43
Kierunki rozwoju systemu informacji prawnej w ramach gospodarki elektronicznej Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 104-111
Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Cz. 1 : determinanty tworzenia przedsiębiorstw sieciowych Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 111-120
Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej Ewa Kulińska s. 203-212
Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych : wyniki z badań Ewa Kulińska s. 309-318
CRM : system informatyczny wspierający dynamiczny rozwój przedsiębiorstw poprzez orientację na klienta Ewa Kulińska Joanna Rut s. 341-350
Teoria niedoborów jako element kreatywnej logistyki w gospodarce opartej na wiedzy Ewa Kulińska Joanna Rut s. 371-377
Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Cz. 2 : zasady i korzyści z kooperacji przedsiębiorstw w sieci Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 399-410
Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych Agnieszka Dornfeld Ewa Kulińska s. 497-506
Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 541-550