Znaleziono 3 artykuły

Kamil Kulpiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki i 220-lecia Ogrodu Botanicznego UJ pt. "Naukowe Szkoły Botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania" (Kraków, 27-28 września 2003) Kamil Kulpiński Alicja Zemanek s. 168-175
Zielnik Bronisława Jaronia z wyprawy do Skandynawii, 1938 r. Kamil Kulpiński s. 189-202
Zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków, 11 IV 2005) Kamil Kulpiński s. 328-330