Znaleziono 2 artykuły

Tomasz Kupś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Immanuel Kant jest prekursorem "ideału osobowości"? : (na marginesie opracowań Franciszka Sawickiego) Tomasz Kupś s. 49-69
"Projekt matematyczny" a idea "przewrotu kopernikańskiego" w filozofii Immanuela Kanta = "Mathematical Project" and the Idea of "Copernicus Revolution" in the Philosophy of Immanuel Kant Tomasz Kupś s. 221-232