Znaleziono 1 artykuł

S. Kuraś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasto i wieś na prawie niemieckim w późnym średniowieczu Polski : (na marginesie pracy S. Kurasia, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971) Henryk Samsonowicz S. Kuraś (aut. dzieła rec.) s. 493-504