Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2014 Agnieszka Kurdyś-Kujawska Danuta Zawadzka s. 205-218