Znaleziono 3 artykuły

Rafał Kusa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych Rafał Kusa s. 31-41
Pro-Entrepreneurial Human Resource Management in Non-Profit Organizations Rafał Kusa s. 32-44
Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw Rafał Kusa s. 57-66