Znaleziono 2 artykuły

Tomasz Kusio

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacje otwarte w MSP Ryszard Borowiecki Tomasz Kusio Barbara Siuta-Tokarska s. 71-86
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne Ryszard Borowiecki Tomasz Kusio s. 131-140