Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Kusztelak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Któż z nas nie chciałby uczyć się szybciej, przyjemniej i do tego zapamiętywać bardziej trwale... Lidia Haremza Andrzej Kusztelak s. 9-18
Struktura czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym Andrzej Kusztelak Jadwiga Sobkowiak s. 14-27
Odnowa relacji nauczyciel-uczeń drogą do podmiotowości w szkole Andrzej Kusztelak Wincenty Wrześniewski s. 15-26
Struktura potrzeb wolnoczasowych młodzieży : w świetle badań sondażowych Andrzej Kusztelak Natalia Tworek s. 24-39
Edukacja na dystans : zarys dziejów, wyniki, perspektywy Andrzej Kusztelak s. 25-37
Szkoła polska poza granicami kraju animatorem integracji społeczności polskiej Andrzej Kusztelak s. 99-106
"Edukacja dla bezpieczeństwa. Interdyscyplinarne konteksty i dylematy", red. nauk. Zbigniew Dziemianko, Andrzej Kusztelak, Poznań [2010] : [recenzja] Grzegorz Dudarski Zbigniew Dziemianko (aut. dzieła rec.) Andrzej Kusztelak (aut. dzieła rec.) s. 201-204
Czytelnictwo dzieci i młodzieży w warunkach miasta Konina Marta Cholewjusz Andrzej Kusztelak s. 253-269