Znaleziono 11 artykułów

Rafał Leśniczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Rafał Leśniczak s. 7-9
Katolickie media polskojęzyczne na Ukrainie, Białorusi i w krajach bałtyckich Rafał Leśniczak s. 67-74
Dziennikarstwo na rozdrożu – między deontologią i teleologią Rafał Leśniczak s. 71-81
Komunikowanie Kościoła w epoce digitalizacji – problemy i wyzwania Rafał Leśniczak s. 105-107
Współczesne meandry komunikowania, czyli teorie średniego zasięgu Rafał Leśniczak Stanisław Michalczyk s. 109-114
Rola mass mediów w kształtowaniu opinii publicznej o Kościele – renuncjacja Benedykta XVI Rafał Leśniczak s. 125-137
„Media katolickie w polskim systemie medialnym”, Damian Guzek, Toruń 2016 : [recenzja] Rafał Leśniczak Damian Guzek (aut. dzieła rec.) s. 180-184
Dziennikarz i informacja : integralny model formacji dziennikarskiej Rafał Leśniczak s. 181-205
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Etyka mediów. Etyczność w mediach”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 18–19.05.2016 Rafał Leśniczak s. 185-187
"Church Communications: Creative Strategies for Promoting Cultural Change. Proceedings of the 9th Professional Seminar for Church Communications Offices", ed. by Daniel Arasa, Cristian Mendoza, Sergio Tapia-Velasco, Rome 2016 : [recenzja] Rafał Leśniczak Daniel Arasa (aut. dzieła rec.) Cristian Mendoza (aut. dzieła rec.) Sergio Tapia-Velasco (aut. dzieła rec.) s. 195-200
„Etyka dziennikarska i dziennikarstwa”, Jan Pleszczyński, Warszawa 2015 : [recenzja] Rafał Leśniczak Jan Pleszczyński (aut. dzieła rec.) s. 241-245