Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Mądra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura kapitału i ryzyko prowadzonej działalności w zależności od siły ekonomicznej indwywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii rolników Magdalena Mądra s. 195-207
Ocena działalności mikroprzedsiębiorstw rolniczych na podstawie przepływów pieniężnych Magdalena Mądra s. 280-288
Czynniki kształtujące efektywność działalności mikro i małych przedsiębiorstw rolniczych Magdalena Mądra Emilia Stoła s. 559-566