Znaleziono 1 artykuł

Lech Młodziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O roli konserwatystów zachodniogalicyjskich w pierwszych latach II Rzeczypospolitej : (na marginesie dyskusji między W. Władyką a Sz. Rudnickim nad książką W. Władyki, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1935, "PH" t. 70, z. 1 i z. 2, Wrocław [etc.] 1977) Lech Młodziński s. 873-875