Znaleziono 11 artykułów

Józef Młyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moralność oceną natury ludzkiej Józef Młyński s. 65-92
Praca socjalna : procedury działań instytucjonalnych Józef Młyński s. 159-180
Od tradycji do nowoczesności : problemy rodziny wczoraj i dziś Józef Młyński s. 205-234
Perspektywy a etos zawodowy pracowników socjalnych "pro futuro" Józef Młyński s. 211-229
"Jedna Polska? : dawne i nowe zróżnicowania społeczne", red. A. Kojder, Kraków 2007 : [recenzja] Józef Młyński A. Kojder (aut. dzieła rec.) s. 323-327
Zadania pracownika socjalnego we wspomaganiu rodziny Józef Młyński s. 323-338
"O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej", red. J. Starega-Piasek, A.Hryniewicka, Warszawa 2008 : [recenzja] Józef Młyński A. Hryniewicka (aut. dzieła rec.) J. Starega-Piasek (aut. dzieła rec.) s. 345-350
"Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej", D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Lublin 2010 : [recenzja] Józef Młyński D Gizicka (aut. dzieła rec.) J. Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) M. Szyszka (aut. dzieła rec.) s. 354-357
"Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku", Dariusz Niedźwiedzki, Kraków 2010 : [recenzja] Józef Młyński Dariusz Niedźwiedzki (aut. dzieła rec.) s. 392-396
"Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy, postawy, wybory", Joanna Nawrocka, Kraków 2013 : [recenzja] Józef Młyński Joanna Nawrocka (aut. dzieła rec.) s. 425-428
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej", red. K. Slany, Kraków 2013 : [recenzja] Józef Młyński K. Slany (aut. dzieła rec.) s. 429-433
    Zacytuj
  • Udostępnij