Znaleziono 6 artykułów

Krzysztof Młynarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranych założeń dworsko-parkowych regionu Kociewia Agnieszka Jaszczak Krzysztof Młynarczyk Aleksandra Woźnicka s. 35-43
Gospodarka przestrzenna w gminie Dywity : aspekt ilościowy i finansowy Krzysztof Młynarczyk Sławomir Sobotka s. 87-99
Wybrane aspekty sztuki ogrodów na tle jej historycznego rozwoju = Values of the Art of Gardens on the Ground of its Historical Development Emilia Marks Krzysztof Młynarczyk Iwona Połucha s. 109-124
Gospodarka przestrzenna w strefie podmiejskiej Olsztyna na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu : (ujęcie ilościowe) Krzysztof Młynarczyk Sławomir Sobotka s. 111-124
Wielkość ruchu budowlanego w gminach podmiejskich Olsztyna w latach 1995-2007 Krzysztof Młynarczyk Sławomir Sobotka s. 129-138
Krajobrazowe uwarunkowania rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich Krzysztof Młynarczyk Anna Szydłowska s. 139-146