Znaleziono 2 artykuły

Anna Młynarska-Sobaczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2005 r. Anna Młynarska-Sobaczewska Marlena Sakowska-Baryła s. 316-324
"Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej", Anna Młynarska-Sobaczewska, Toruń, 2010 : [recenzja] Sławomir Pilipiec Anna Młynarska-Sobaczewska (aut. dzieła rec.) s. 341-344