Znaleziono 3 artykuły

Marta Małecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea edukacji cielesnej w cyklu życia człowieka – postulat integralności Marta Małecka Monika Staszewicz s. 223-236
Dzikość, Żywiołowość, Przemiana : antropologiczne wątki kobiecości na podstawie "Biegnącej z wilkami" Clarissy Pinkoli Estés Marta Małecka s. 238-253
Ferocity Impulsiveness Transformation Anthropological feminine threads based on “Women Who Run With the Wolves” by Clarissa Pinkola Estés Marta Małecka s. 273-286