Znaleziono 2 artykuły

R. Małecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Studia włocławskie", t. 1, red. W. Hanec, R. Małecki, Z. Pawlak, K. Rulka, I. Werbiński, Włocławek 1998 : [recenzja] Zbigniew Marek W. Hanec (aut. dzieła rec.) R. Małecki (aut. dzieła rec.) Z. Pawlak (aut. dzieła rec.) K. Rulka (aut. dzieła rec.) I. Werbiński (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Kultura – Literatura – Język. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin Marta Turska J. Godlewicz‑Adamiec (aut. dzieła rec.) K. Grzywka (aut. dzieła rec.) M. Kosacka (aut. dzieła rec.) R. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 381-386