Znaleziono 1 artykuł

Zofia Maślankiewiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys historii botaniki w Krakowie na tle sześciu wieków Uniwersytetu Jagiellońskiego", Władysław Szafer, Kraków 1964 : [recenzja] Zofia Maślankiewiczowa Władysław Szafer (aut. dzieła rec.) s. 611-613