Znaleziono 2 artykuły

Aleksandra Mach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie metod edukacyjno-terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim Aleksandra Mach s. 64-76
Sala Doświadczenia Świata (Snoezelen) w pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną = World Experience Room (Snoezelen) and Therapeutic work with Persons with Intellectual Disability Aleksandra Mach s. 66-76