Znaleziono 2 artykuły

Peter Machala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościoły parafialne pod wezwaniem NMP Wniebowziętej i św. Jacka oraz św. Anny, przyczynek do topografii sakralnej Podgórza Peter Machala s. 65-100
Barokowe wyposażenie kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Podgórzu w Toruniu w świetle organizacyjno-prawnych uwarunkowań zakonu franciszkanów-reformatów Peter Machala s. 87-116