Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Maciąg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika więzi międzyorganizacyjnych w branży turystycznej na przykładzie systemu hotelowego i touroperatora : studium przypadku Hanna Górska-Warsewicz Agnieszka Maciąg s. 133-146
Wycena zadośćuczynienia i odszkodowania za zmarnowany urlop w opinii turystów polskich i niemieckich w świetle wyników badań własnych Agnieszka Maciąg s. 321-329