Znaleziono 2 artykuły

Anna Maciejewska-Jamroziakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utopia a tragizm w powieści Aleksandra Bogdanowa "Czerwona gwiazda" Anna Maciejewska-Jamroziakowa s. 41-46
Filozoficzne i kulturowe podstawy sztuki w ujęciu Anatola Łunaczarskiego Anna Maciejewska-Jamroziakowa s. 111-134